Zelfstandig bedrijfsarts in Friesland
Ik ben Wilfred Bötger. Ik ondersteun werkgevers bij hun gezondheidsmanagement door bedrijfsgeneeskundige advisering en help individuele werknemers bij het weer terugkeren naar het werk. Sinds 1988 werk ik als bedrijfsarts in Friesland, sinds 2013 zelfstandig, daarvoor 25 jaar bij Arbo Unie.

Contact & Locatie

W. F. (Wilfred) Bötger, bedrijfsarts
06-21998150
info@botgerbedrijfsarts.nl
BIG-registratie: 59020203001
Haskeruitgang 109 (En Bloc) 8447 CK Heerenveen
Routebeschrijving

Route Haskeruitgang 109, 8447 CK Heerenveen Gebouw ‘En Bloc’

Vanaf Leeuwarden: volg op de kruising A7 / A32 de afslag naar Joure / Heerenveen West. Voeg niet in maar blijf op de afslag naar Heerenveen West rijden. Zie verder bij ‘Vandaar af’

Vanaf Drachten: neem na het verkeersplein A7 / A32 de afslag naar Heerenveen- West. Zie verder bij ‘Vandaar af’

Vanaf Wolvega: neem op het verkeersplein A7 / A32 de afslag naar Joure / Heerenveen-West. Neem verderop de afslag Heerenveen West. Zie verder bij ‘Vandaar af’

Vandaar af: aan het eind van de afslag linksaf. Rechtdoor tot aan de T-splitsing met de Jousterweg, daar linksaf slaan. Over de rotonde rechtdoor. Bij de T-splitsing rechtsaf en na 40 m rechts de oprit op.

Vanaf Joure: Neem op de A7 de afslag Oudehaske / Heerenveen-West. Aan het eind van de afslag rechtsaf en de weg blijven volgen. Over de rotonde rechtdoor de Weinmakker blijven volgen. Voorbij de Hanos rechtsaf de Haskeruitgang op. Na ongeveer 500 m bereikt u de afslag naar Oudehaske, 40 m na deze afslag naar rechts rijdt u rechts de oprit op.

Jacob Catsplein 1 (De Overdekte) 8913 CS Leeuwarden
Routebeschrijving

Route beschrijving De Overdekte, Jacob Catsplein 1, 8913 CS Leeuwarden

Spreekkamer op eerste verdieping.

U kunt daar in de wachtruimte aan het eind van de gang rechts plaatsnemen.

Met de trein: 5 minuten lopen. Vanaf station Leeuwarden linksaf, met de weg mee langs het busstation. Loop linksaf de Lange Marktstraat in. Steek het water over bij de ophaalbrug en loop rechtdoor. U bent nu op de Tesselschadestraat. Na ca 100 m kunt u rechtsaf onder het kantoor van de belastingdienst de parkeerplaats op. Aan de achterkant van het parkeerterrein staat het gebouw.

Met de bus: Vanaf het busstation (links van Station Leeuwarden). Lijn 1 richting De Kei of Lijn 5 richting Westeinde, halte Tesselschadestraat.

Met de auto

Vanaf Harlingen: Neem op de A31 de afslag Leeuwarden Noord. Bij de rotonde (Europaplein) rechtsaf de Heliconweg in. Bij het WTC-Expo links aanhouden, op de rotonde linksaf de Tesselschadestraat in. Zie verder vanaf Stiens

Vanaf Drachten en Heerenveen :Volg de N31 richting Harlingen tot de afslag Leeuwarden-West. Volg de borden ‘centrum’. Bij de afslag de Zwette I+II linksaf de weg oversteken. Beneden de rotonde driekwart nemen. Weg volgen met bocht naar rechts. Op de rotonde weer driekwart en over het water rechtsaf de Tesselschadestraat in. Zie verder vanaf Stiens

Vanaf Dokkum: Rijd Leeuwarden in over de Groningerstraatweg. Volg de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg, Dammelaan en Valeriusstraat richting Harlingen tot aan het Europaplein. Zie verder vanaf Stiens

Vanaf Stiens: Rijdt Leeuwarden in over de PJ Troelstraweg. Op het Valeriusplein slaat u rechtsaf de Valeriusstraat (ringweg) in. Volg die richting Harlingen tot aan het Europaplein. Neem op de rotonde de tweede afslag richting Heerenveen, de Heliconweg in. Bij het WTC-Expo op de rotonde linksaf de Tesselschadestraat in. Ga na ca 400 m tegenover het UWV linksaf het grote parkeerterrein op. U ziet het gebouw ‘De overdekte’ aan het eind rechts.

Voor het gebouw is betaald parkeren.

Visie

Ik zie mij als bedrijfsarts zowel als adviseur van de organisatie als van de individuele werknemer. Een organisatie heeft belang bij duurzaam inzetbaar, goed functionerend personeel. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van een organisatie. Mijn advisering is gericht op duurzame reintegratie van zieke werknemers, het gezondheidsbeleid en uiteraard op preventie van uitval van werknemers.

Missie

Mijn missie is het in samenspraak met betrokken werkgevers en werknemers werken aan een gezond bedrijf met werknemers die gezond en vitaal hun pensioen halen.

Bekijk mijn kantoor in 360 graden
Klik hier

  • Meer Over Mij
  • Verzuim
  • Keuringen
  • Tarieven

Meer Over Mij

Ik ben Wilfred Bötger, geboren in 1960. Ik werk sinds 1988 in Friesland als bedrijfsarts, sinds 2013 zelfstandig. Sinds 1993 ben ik geregistreerd bedrijfsarts. Ik heb ruime ervaring in onderwijs, industrie, zorg, transport, sociale werkvoorziening, overheid en woningcorporaties. Ik ben extra geïnteresseerd in luchtweg- en huidproblematiek. Ik ben lid van de (inmiddels slapende) werkgroep Industriële Huid- en Respiratoire Aandoeningen in het UMCG en heb meegewerkt aan de NVAB-richtlijn Astma en COPD en het verzekeringsgeneeskundig protocol COPD. Daarnaast ben ik lid van de expertgroep "nieuwe risico's" van het RIVM.

Verzuimbegeleiding

Mijn verzuimbegeleiding kenmerkt zich door het vergroten van het probleemoplossend vermogen van werknemer en werkgever. Ik demedicaliseer (tegengaan van benoemen van een niet-medisch probleem als medisch probleem) en depsychologiseer (tegengaan van het benoemen van levensgebeurtenissen en moeilijkheden als psychologisch probleem). Veel mensen zijn uitstekend in staat (zo nodig met wat hulp van mij) hun eigen problemen op te lossen. Uiteraard verwijs ik door naar psycholoog, specialist of andere hulpverleners als daar aanleiding voor is. Ik bepaal volgens professionele standaarden wat de aard van de aandoening is, of er sprake is van dreigend langdurig verzuim, welke richtlijn van toepassing is en welke acties en maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn. De werknemer adviseer ik over zijn medische beperkingen en functionele mogelijkheden. De werkgever krijgt informatie over de beperkingen en mogelijkheden, prognose en eventueel te nemen acties om het herstel te bevorderen. Mijn adviezen zijn gericht op duurzame terugkeer, niet persé op de snelste manier van terugkeer.

Als bedrijfsarts kun je alleen goed functioneren wanneer je zowel door werkgever als werknemer geaccepteerd wordt. Daarom werk ik transparant, adviseer ik vanuit mijn professionele deskundigheid, en hecht ik aan open en eerlijk communiceren.

Handig om te weten

Voor alle keuringen geldt: geldig legitimatiebewijs, ingevulde vragenlijst(en) of verklaring, eventueel PSL (personal safety logbook), bril voor veraf en medicijnen meenemen.

Rijbewijs

Voor het aanvragen of verlengen (om de 5 jaar) van het rijbewijs C(E), D(E). Of voor verlengen van rijbewijs A, of B(E) als u 75 jaar of ouder bent. De eigen verklaring kunt u verkrijgen bij het gemeentehuis of via de website van het CBR. Ik vul de uitslag digitaal in via Zorgdomein.

Taxi

Voor het aanvragen of verlengen van een taxipas. Een blanco geneeskundige verklaring kunt u verkrijgen via de taxi-informatielijn (0800 023 0402), of op Kiwaregister.nl, rechts op de pagina.

Offshore

Zowel standaard offshorekeuringen als voor offshore met ERT (Emergency Response Team) taken (conditietest). Bij aanmelding ontvangt u vragenlijsten per e-mail.

CROW-keuringen (bodemsanering)

CROW-A: geen adembescherming (bv bij werken in een overdrukcabine)
CROW-B: buitenluchtafhankelijke ademluchtbescherming (masker met filterbussen)
CROW-C: buitenluchtonafhankelijke ademluchtbescherming (volgelaatsmasker met verse lucht / perslucht)

Asbest, eventueel met perslucht

Alleen voor CROW en NOGEPA: verse urine ter plekke, hoeft u dus niet mee te nemen.

Betaling contant of per PIN.

PMO (Periodiek Medisch Onderzoek)

De inhoud wordt op maat vastgesteld, afhankelijk van uw wensen en doel. Zo kan er bijvoorbeeld gericht onderzoek plaatsvinden naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, leefstijl, of specifieke risicofactoren in het werk. Neemt u voor een offerte op maat contact met mij op.

2022

Soort Exclusief BTW BTW Inclusief BTW
Taxi €60,00 €12,60 €72,60
Rijbewijs C, D, 75+ €60,00 €12,60 €72,60
Rijbewijs of Taxi, avond of weekend €90,00 €18,90 €108,90
Offshore (NOGEPA) €135,00 €28,35 €163,35
Offshore (NOGEPA) Spoed €202,50 €42,53 €245,03
Offshore (NOGEPA) + ERT (=Chester Steptest) €180,00 €37,80 €217,80
Offshore (NOGEPA) + ERT Spoed €270,00 €56,70 €326,70
Asbest €45,00 €9,45 €54,45
Asbest met perslucht €90,00 €18,90 €108,90
Perslucht SIR B / G26.2 €90,00 €18,90 €108,90
Perslucht SIR BG of C / G26.3 €150,00 €31,50 €181,50
CROW-A €130,54 €27,41 €157,95
CROW-B €145,54 €30,56 €176,11
CROW-C €175,54 €36,86 €212,40
Uurtarief incidentele opdrachten €200,00 €42,00 €242,00
Uurtarief structurele opdrachten €180,00 €37,80 €217,80
Website door Prozizero
© 2022 Botgerbedrijfsarts