Zelfstandig bedrijfsarts in Friesland

Ik ben Wilfred Bötger. Ik ondersteun werkgevers bij hun gezondheidsmanagement door bedrijfsgeneeskundige advisering en help individuele werknemers bij het weer terugkeren naar het werk. Sinds 1988 werk ik als bedrijfsarts in Friesland, sinds 2013 zelfstandig, daarvoor 25 jaar bij Arbo Unie.

Contact & Locatie

W. F. (Wilfred) Bötger, bedrijfsarts
06-21998150
wf@botgerbedrijfsarts.nl
Haskeruitgang 109 (En Bloc)
8447 CK Heerenveen
Gebouw Haskeruitgang ROUTEBESCHRIJVING
Jacob Catsplein 1 (De Overdekte)
8913 CS Leeuwarden
Gebouw Leeuwarden ROUTEBESCHRIJVING

Visie

Ik zie mij als bedrijfsarts zowel als adviseur van de organisatie als van de individuele werknemer. Een organisatie heeft belang bij duurzaam inzetbaar, goed functionerend personeel. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van een organisatie. Mijn advisering is gericht op duurzame reintegratie van zieke werknemers, het gezondheidsbeleid en uiteraard op preventie van uitval van werknemers.

Missie

Mijn missie is het in samenspraak met betrokken werkgevers en werknemers werken aan een gezond bedrijf met werknemers die gezond en vitaal hun pensioen halen.

Meer Over Mij

Ik ben Wilfred Bötger, geboren in 1960. Ik werk sinds 1988 in Friesland als bedrijfsarts, sinds 2013 zelfstandig. Sinds 1993 ben ik geregistreerd bedrijfsarts. Ik heb ruime ervaring in onderwijs, industrie, zorg, transport, sociale werkvoorziening, overheid en woningcorporaties. Ik ben extra geïnteresseerd in luchtweg- en huidproblematiek. Ik ben lid van de (inmiddels slapende) werkgroep Industriële Huid- en Respiratoire Aandoeningen in het UMCG en heb meegewerkt aan de NVAB-richtlijn Astma en COPD en het verzekeringsgeneeskundig protocol COPD. Daarnaast ben ik lid van de expertgroep "nieuwe risico's" van het RIVM.

Verzuimbegeleiding

Mijn verzuimbegeleiding kenmerkt zich door het vergroten van het probleemoplossend vermogen van werknemer en werkgever. Ik demedicaliseer (tegengaan van benoemen van een niet-medisch probleem als medisch probleem) en depsychologiseer (tegengaan van het benoemen van levensgebeurtenissen en moeilijkheden als psychologisch probleem). Veel mensen zijn uitstekend in staat (zo nodig met wat hulp van mij) hun eigen problemen op te lossen. Uiteraard verwijs ik door naar psycholoog, specialist of andere hulpverleners als daar aanleiding voor is. Ik bepaal volgens professionele standaarden wat de aard van de aandoening is, of er sprake is van dreigend langdurig verzuim, welke richtlijn van toepassing is en welke acties en maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn. De werknemer adviseer ik over zijn medische beperkingen en functionele mogelijkheden. De werkgever krijgt informatie over de beperkingen en mogelijkheden, prognose en eventueel te nemen acties om het herstel te bevorderen. Mijn adviezen zijn gericht op duurzame terugkeer, niet persé op de snelste manier van terugkeer.

Als bedrijfsarts kun je alleen goed functioneren wanneer je zowel door werkgever als werknemer geaccepteerd wordt. Daarom werk ik transparant, adviseer ik vanuit mijn professionele deskundigheid, en hecht ik aan open en eerlijk communiceren.

Rijbewijs

Voor het aanvragen of verlengen (om de 5 jaar) van het rijbewijs C(E), D(E). Of voor verlengen van rijbewijs A, of B(E) als u 75 jaar of ouder bent. De eigen verklaring kunt u verkrijgen bij het gemeentehuis of via de website van het CBR.

Taxi

Voor het aanvragen of verlengen van een taxipas. Een blanco geneeskundige verklaring kunt u verkrijgen via de taxi-informatielijn (0800 023 0402), of op Kiwaregister.nl, rechts op de pagina.

Offshore

Zowel standaard offshorekeuringen als voor offshore met ERT (Emergency Response Team) taken (conditietest). Bij aanmelding ontvangt u vragenlijsten per e-mail.

CROW-keuringen (bodemsanering)

CROW-A: geen adembescherming (bv bij werken in een overdrukcabine)
CROW-B: buitenluchtafhankelijke ademluchtbescherming (masker met filterbussen)
CROW-C: buitenluchtonafhankelijke ademluchtbescherming (volgelaatsmasker met verse lucht / perslucht)

Asbest, eventueel met perslucht

Voor alle keuringen geldt: geldig legitimatiebewijs, ingevulde vragenlijst(en) of verklaring, eventueel PSL (personal safety logbook), bril voor veraf en medicijnen meenemen. Verse urine ter plekke, hoeft u dus niet mee te nemen. Betaling contant (ik heb geen pinautomaat).

PMO (Periodiek Medisch Onderzoek)

De inhoud wordt op maat vastgesteld, afhankelijk van uw wensen en doel. Zo kan er bijvoorbeeld gericht onderzoek plaatsvinden naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, leefstijl, of specifieke risicofactoren in het werk. Neemt u voor een offerte op maat contact met mij op.

Keuringstarieven 2017

Soort Exclusief BTW BTW Inclusief BTW
Taxi € 42,50 € 8,93 € 51,43
Rijbewijs € 42,50 € 8,93 € 51,43
Offshore € 113,33 € 23,80 € 137,13
Offshore + ERT € 155,83 € 32,73 € 188,56
CROW (sanering) A. € 94,15 € 19,77 € 113,92
CROW (sanering) B. € 108,31 € 22,75 € 131,06
CROW (sanering) C. € 136,65 € 28,70 € 165,35
Asbest € 42,50 € 8,93 € 51,43
Asbest met perslucht € 85,00 € 17,85 € 102,85
Perslucht SIR B € 85,00 € 17,85 € 102,85
Perslucht SIR BG / C € 127,50 € 26,78 € 154,28